Comments 0
הדר גנים עמישב גני הדר

זמני תפילות חול: 
 שחרית :   06:10  
ר"ח,ת"צ:  06:00  

תפילת מנחה – 17:00

תפילת ערבית – 17:45

בין מנחה לערבית נלמד הלכות.

אחרי תפילת ערבית נלמד תניא מאמרי חסידות.

 

תפילות ערב שבת:  

מנחה קטנה:         1/4 שעה אחרי כניסת שבת זמן ת"א ואחכ ערבית.

תפילות יום שבת:

שחרית:  08:00(עד פרשת ויחי)

מנחה קטנה:        זמן כניסת שבת ירושלים

ערבית:                בצאת שבת

Leave Comments