Comments 0
חדשות
קהילה יקרה שלום -איש את אחיו יעזורו…
לקהילתינו מצטרף לעיתים קרובות אדם בשם דוד.הוא מגיע לתפילות שבת,לשעורים שמעביר הרב ולפעילויות נוספות.
דוד שמח מאוד במקום שמצא לו בקהילה.
לצורך פרנסתו הוא עוסק בעבודות חשמל שונות כגון העברת נקודות חשמל וכדו' כמו כן הוא מסייד וצובע.
כל מי שמעוניין להתחדש ובוא בעת לתת כתף בפרנסתו של איש יקר זה מוזמן לפנות לדוד.
0528986579

תזכו תמצוות. 

Leave Comments