זמני תפילות יום חול:

                 מנין א'     מנין ב'

שחרית:    06:00      06:45

ערבית:     20:30

זמני תפילות ערב שבת:

מנחה:    10 דק' אחרי כניסת שבת ת"א ואחכ ערבית

זמני תפילות שבת:

שחרית: 08:30

מנחה גדולה: 12:30

מנחה : זמן כניסת שבת ירושלים

ערבית: צאת שבת

Leave Comments