זמני תפילות חול:

שחרית: 05:50  קורבנות, 5:55 הודו.                                                                          
יום  ו':
   08:05  קורבנות,08:10 הודו.
ערבית:
20:30   

תפילות ערב שבת:
מנחה גדולה
: 13:20  
מנחה קטנה: 5' דק' לפני לאחר כניסת שבת ת"א

תפילות יום שבת:

שחרית: 08:15
מנחה:זמן כניסת שבת ירושלים
ערבית:
צאת שבת

                                                          

שיעורי הרב השבוע:

שבת לפני שחרית:

07:45:שפת אמת – הרב

שבת לפני מנחה:

17:55: שיעור תנ"ך – הרב

ימי חול:

ימים א'-ד' 20:45 – עמוד יומי (סוטה)

ה' 20:55 – עמוד יומי (סוטה)

יום א' 5:30 – נפש החיים

יום ו'  8:45 –  שיעור הלכה

Leave Comments