Comments 0
החממה

hahamamaאימון אישי – ממוקד תוצאות מבוסס על מתדולגיית ה- ICF )האיגוד הבינלאומי  לקואצ'ינג(, מתדולוגיה ייחודית זו מאפשרת תהליך אימון מובנה, שיטתי ואפקטיבי לשיפור המיומנויות האישיות והמקצועיות.
הקורס מתקיים בהתאם לסטנדרטים והכרה מהמוסדות האקדמיים המובילים בארץ.
התוכנית המוצעת הינה המורכבת ביותר הקיימת כיום בישראל בתחום האימון פרי פיתוח של שנים וניסיון מצטבר של הכשרות רבות. איק"א: (האיגוד הישראלי לקואצ'ינג) הינו אגוד המאמנים המקצועיים בישראל והינו הגורם המשמעותי ביותר בשוק האימון בכלל ובתחום האימון האישי והניהולי בפרט.

תוכנית הקורס :
קורס חד שנתי הכולל 210 שעות אקדמאיות התוכנית כוללת חלקים תיאורטיים ומעשיים כולל ליווי אישי ופרקטיקום בתחום האימון מפגשים שבועיים בימי ד' בין השעות 16:30 – 21:00

מועד פתיחת הקורס: 2.3.2011

מטרות הקורס:
הקניית ארגז כלים יישומי לאימון אישי הקניית מיומנויות לביצוע תהליך אימון שלם ברמה מקצועית הכשרה והסמכה של בוגרי הקורס כמאמנים

צוות ההוראה:
מנהל אקדמי-ד"ר ארתורו באך, מנכ"ל איק"א, PHD בפילוספיות ורב תרבותיות, MA בחינוך, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.

תנאי קבלה :
צעירים עד גיל 35 תואר ראשון ומעלה, ניסיון תעסוקתי ומעבר וועדת קבלה
ועדת קבלה תתקיים ביום ד' בתאריך 9.2.2011 בשעה: 17:30-19:00 ב"חממה", מרכז צעירים פ"ת. רחוב ועד ארבע הארצות, ספורטק סירקין


לקבלת פרטים נוספים ותיאום הגעה לוועדת הקבלה נא ליצור קשר בטלפון 03-9074720 או במייל nirit@hamama.org.il

Leave Comments