Comments 0
תחבורה

אני מנסה למסד קו אוטובוס שיצא בבוקר מהדר גנים לתחנת הרכבת בשעות שאנשים יוצאים לעבודה ובחזור בשעות שאנשים חוזרים להדר גנים מתחנת הרכבת לשכונה

דיברתי עם אבי בלושטיין חבר המפד"ל שהינו מנהל אגף תחבורה בעירייה על מנת לברר במה זה כרוך
נאמר לי שיש צורך לקבל אישור לקו ממשרד התחבורה שהם יאשרו תקציב ואוטובוס לעניין
אבי אמר לי שעל מנת שהעניין יצא לפועל הדבר הכי טוב יהיה בקשה מתושבי השכונה.

ידוע שהאופציה הזאת אינה הזולה ביותר מכיוון שהעלויות הן:
1. עלות האוטובוס לתחנת הרכבת
2. עלות הרכבת
3. יתכן ותהיה עלות אוטובוס נוספת
כמו כן יתכן והאפשרות הזאת לא תחסוך זמן
מצד שני היתרון הבולט הוא אי עמידה בפקקים נוראיים מידי בוקר
על מנת שהעניין יצא לפועל אני צריך לדעת אם יש עניין בדבר
אשמח לקבל תגובות לכתובת המייל הזאת

בברכה,
יהודה מוזס – yehuda.moses@gmail.com
052-6581267

Leave Comments