Comments 0
כללי
רישום לגני ממ"ד אגודה לשעבר:
הרישום בעיריה הוא דרך האינטרנט בלבד.אין באתר אפשרות לבחור דווקא לגני אגודה.
לכן כל מי שרוצה להירשם דווקא לגני אגודה לשעבר חייב להירשם אצל הגננות במקביל לרישום באינטרנט.
הגנים נמצאים באשכול הגנים הסמוך לבית הספר מורשה.
 
גן טרום טרום הגננת נחמה כהן
גן טרום-הגננת מלכי וייס
גן חובה- הגננת מירי ורטהיימר

Leave Comments