Comments 0
חדשות

שיעור בטעמי המקרא ובחזנות השיעורים מתקיימים בבית כנסת ברהום-אוהל ציון.
רחוב חכם יוסף חיים 6 בפתח-תקווה בימי חמישי, לפני תפילת מנחה, בשעה 17.45 בשיעורים :
לימוד טעמי המקרא וטעמי אמ"ת השונים: טעמי תהילים, משלי. טעמי שיר השירים. ניגון המשנה
הכרת השירים והפיוטים, והמקאמים המזרחיים.לימוד לשון הקודש- דקדוק והגייה של התהילים ושל מילות התפילה בצורה נכונה המוציאה ידי חובה את המתפלל.  
משך השיעור- כשעה, מתאים לכל הגילאים, לכל הרמות, ללא תשלום. לאחר ימי העומר השיעור ילווה בנגינת אורגן.

Leave Comments