תפילות בימי חול:
שחרית- 6:00.
מנחה- 20 דקות לפני השקיעה.
ערבית -17:50 [סמוך למנחה].
מנין שני- 19:30 [אחרי הדף היומי].
מנין שלישי- 22:00 [בכולל למעלה].
שיעורים/כוללים:
שיעורי הדף היומי כל השבוע 19:00-22:00.
שיעור בעין יעקב כל יום – 19:30.
כולל ערב לצעירים כל יום מ-20:30 עד 22:00.
יום א' טעמי המקרא לילדים 19:00 .
יום ב' שיעור משלי 21:00.
יום ג' שיעור הלכות 20:00.
יום ו' דף היומי 9:00 ו-14:00 .
כולל יום השישי מ-9:00 עד 12:00.

תפילות בשבת:
מנחה ערב שבת-כניסת שבת:
שחרית- 7:30.
מנחה יום שבת:
13:15 16:30 18:15.
ערבית- צאת שבת.
 
שיעורים:

תהילים לבנות 12:30 לבנים 2:00
דף היומי 14:00.
פרקי אבות 19:30.
דף היומי ומלווה מלכה ב-22:00.

שבת שלום. 


 

Leave Comments