Comments 0
חדשות
תושבים יקרים,בקשה לגמילות חסד.
זו בקשה מחבר שהוא כבד שמיעה בשתי אוזניו.
יש לו מכשיר שמיעה באוזן שמאל והשתלה בגולגולת באוזן ימין.
לצורך מעבד חדש בהשתלה באוזן ימין, הוא מחפש לגייס $5,000
$2,000 כבר גוייסו.
מי שיכול לעזור, יבורך.
ניתן להעביר אלי או ישירות לאמנון.
תודה
צביקי בן-דוד.
052-6162227 

Leave Comments