Comments 0
הדר גנים

yortartoהודות למאמצים של חברי סיעת ש"ס בהנהלת העיר הושגו תקציבים להשלמת בניית בית הכנסת והמועדון התורני בשכונת "חזון עובדיה".

שבועות של דיונים קדחתניים אותם מנהלים מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו ומס' 2 בתנועת ש"ס יו"ר האגף לחינוך ותרבות תורניים בעירייה אליהו הגיעו השבוע אל סיומן.המאמצים של בוסו את גינת מול ראש העיר והפקידות הבכירה נשאו פרי והשבוע התבשרו תושבי השכונה שהושגו תוצאות החיוביות והושג מימון להשלמת בניית בית הכנסת המרכזי בשכונת חזון עובדיה ובקרוב יחל השלב הסופי של עבודות הפיתוח לפתיחת המועדון התורני לילדי השכונה ושכונות סמוכות שברחוב קראוסמן.

בפגישה שקיימו השניים עם ראש העיר מר יצחק אוחיון הקשוב לצרכי השכונה הודיע לחברים כי סוכם על הקצאת סך של מיליון ₪ לטובת בית הכנסת ושריון תקציב ייחודי להשלמת העבודות במועדון התורני שברחוב קראוסמן לקראת פתיחתו בקרוב.מ"מ רה"ע הרב אוריאל בוסו וחבר הנהלת העיר אליהו גינת המקיימים בקביעות סיורים בשכונה על מנת לעקוב מקרוב אחר צרכי השכונה וגם עורכים בה קבלת קהל, הודיעו השבוע כי שיחות רבות עם תושבים בשכונה וסביבתה הביאו אותם להחלטה לפעול בנחישות וללא ליאות להשגה מיידית של שתי מטרות חשובות אלו. ואם ניתן ללמוד מהתבטאות התושבים הרי היו אלו דחופים ונחוצים ביותר להתנהלות תקינה של החיים הקהילתיים. יצוין כי בנוסף לפעילות במישור העירוני פועל הרב בוסו בתקופה זו לעניין תורמים פוטנציאלים עמם קיים מספר מפגשים במטרה להשיג סכומי כסף נוספים הדרושים להשלמת בית הכנסת .
הרב יהודה אשכנזי מוועד שכונת הדר גנים ופעיל מרכזי בשכונת חזון עובדיה שהתבשר בשבוע שעבר על ההישגים ברך את פעילי הציבור בוסו וגינת והודה להם על הקפדתם לערוך קבלת קהל באופן קבוע בשכונה, ועל כך שהנושאים המועלים זוכים לטיפול אישי אוהד ותומך.אין לנו ספק הוסיף שמשכן של קבע למתפללים השכונה היא בשורה חשובה,כמו גם שהפעילות החינוכית והתרבותית של ילדי השכונה המתקיימת עד בקרוונים שמשמשים בתי כנסת יתקיימו מעתה במבנה ייחודי ומותאם לצרכים.וזו היא עוד בשורה משמחת הוסיף.


yortarto

 

Leave Comments