זמני תפילות בחול:

                            מנין א'    מנין ב'    מנין ג'
 שחרית:                06:05  06:45  07:30
ר"ח ות"צ:             05:55  06:30  07:15

מנחה גדולה:        12:55       
ערבית:                  19:00  20:15  22:15  

זמני תפילות בערב שבת:

מנחה גדולה:13:30    

Leave Comments