שם הכולל רחוב שעות תפילה
כולל אוצרות חיים יהודה הנשיא 20 מנחה: 12:40
ערבית:17:40
כולל הוראה לאברכים מצויינים ק"ק הבעש"ט בן אליעזר 15/17 מנחה:13:05
ערבית:19:15
כולל רצון יהודה ע"ש הרב צבי יהודה זצו"ק"ל חנה רובינא 15 מנחה:14:30
כולל קהל חסידים בן אליעזר 15/17 מנחה:12:50
ערבית:עשרים דק' אחר השקיעה
כולל ערב יוצאי ישיבת חברון מנחם בגין 102 שעות:22:30-24:00
ערבית:22:15
כולל יום השישי – ע"ג אסון המסוקים חנה רובינא 9
כולל אברכים יהודה הנשיא 43 מנחה:13:00
ערבית:20:15
כולל יום השישי – בית יוסף מנחם בגין 85
כולל אברכים-ביהכנ"ס "אגודת עץ חיים" שבט יששכר 12
כולל יוצאי חברון-מדרשית הדף היומי מנחם בגין 102 שחרית:וותיקין.6:45,7:30
מנחה גדולה:12:50

Leave Comments