זמני תפילות ימי חול

מנין א'

מנין ב'

שחרית 06:00 08:00
ר"ח,ת"צ 05:45

תפילות ערב שבת

מנחה גדולה 13:30
מנחה קטנה 10 דק' לאחר כניסת שבת לפי זמן ת"א

תפילות יום שבת

שחרית 06:45 08:30
מנחה גדולה 13:30
מנחה קטנה לפי כניסת שבת זמן ירושלים

Leave Comments