Comments 0
כללי

אמנה שכונתית לשימוש באינטרנט

אנו החתומים מטה מבקשים לעורר את תשומת לב ההורים לנזק הגדול שנגרם לילדינו בשימוש באינטרנט לא מסונן.ילדינו נחשפים לעיתים במזיד אך בעיקר בשוגג לאתרי מין, אלימות ושאר מרעין בישין. דוגמה: ילד שמתרגל במשחק לירות על אישה זקנה עד שהיא מתה, יכול יום אחד לעבור את הקווים שבין דמיון למציאות.

כמו כן ילדים שנחשפים לאתרי זימה בערב, אמורים אח"כ ללמוד תורה בקדושה בבוקר. שני הדברים כידוע לא בדיוק הולכים ביחד.

אנו מבקשים בזאת מכל הציבור להיות שותף למשימה שכונתית של יצירת מציאות אחרת, בה בכל בית בשכונה יהיה אינטרנט מסונן.
כך יוכלו הורים להיות שקטים לא רק בנוגע לנעשה בביתם, אלא גם כאשר הם שולחים את ילדיהם להתארח אצל אחרים.

ההמלצה שלנו היא על אינטרנט רימון כיוון שמדובר על סינון המתבצע לא רק באופן אוטומטי (בדומה לכלי סינון הקיימים אצל כל ספקי האינטרנט) כי אם גם ובעיקר ע"י גורם אנוש 24 שעות ביממה. באינטרנט רימון, גם ברמת הסינון הנמוכה ביותר, האתרים הבעייתיים חסומים לחלוטין.

לסיכום – כולנו משקיעים מאמץ וטרחה רבה בחינוך ילדינו, והנה בהרף עין, יכול לרדת לטמיון עמל של שנים. לכן, אנו מקווים להצטרפות רחבה של כולנו ליוזמה זו, שהיא מאמץ קטן – אך בעל תועלת וחשיבות מרובים ביותר.

רשימת חתומים על האמנה

הרב שלמה רבינוביץ – רב שכונת הדר גנים הרב עמנואל שרעבי – רב שכונת עמישב

קהילה ח ת ו מ י ם
פנינת גנים אשכנזי הרב צבי יניר משפחת זאבי משפחת בן רובין
מורשה הרב שלמה גולן משפחת פלוס משפחת לביא משפחת ידוואב
צעירי הציונות הרב יוסף שנה משפחת מוזס
נחלי משה משפחת פרל משפחת לפידות
נווה אברהם הרב ארי לנדא
יד יוסף הרב אביעד אשואל משפחת עזאני
החושן הרב אהרון לפידות
בית יוסף הרב גולן דעי משפחת אמדדי
השופר הרב יגאל יצחקוב משפחת עידן
יחדיו הרב אייל ורד משפחת לבל משפחת שורץ
אהבת תורה הרב אהרון דימניק משפחת בן פרח
פנינת גנים ספרדי משפחת חלילי

חתומים נוספים:
צוות בית ספר מורשה הרב שמעון עינן
הרב אביחי רצון
הרב ערן לוי
הרב דניאל כהן
הרב אסף אלדר

Leave Comments