ביהכנ"ס המרכזי הבעש"ט קהל חסידים
בן אליעזר 15/17 בן אליעזר 15/17
שחרית חול אולם התפילה שחרית ר"ח אולם תפילה מנחה  אולם תפילה ערבית אולם תפילה שחרית 06:20 (עם הנץ)
06:10 צד ימין 06:00 צד ימין מנחה קטנה  מהשעה  16:00 ועד שקיעה 20 דק' אחרי השקיעה צד ימין וצד שמאל מנחה  12:50
06:30 צד שמאל 06:30 צד שמאל 21:30 צד שמאל ערבית 20:45
07:10 צד ימין 07:00 צד ימין 22:00 צד ימין    
07:30 צד שמאל 07:20 זיכרון משה 23:00 צד ימין    
07:50 ממ"ד 08:00 ממ"ד        
08:10 צד ימין 08:20 צד ימין        
08:30 צד שמאל 08:40 זיכרון משה        
08:50 ממ"ד 09:00 צד שמאל        
09:10 צד ימין 09:20 ממ"ד        
09:30 צד שמאל            

Leave Comments